grupça sikiştik süperdi!

ben sarp 18 yaş ı ndayı m size baş ı mdan geç en bi olayı Eryaman Escort anlatacağ ı m ve bu anlattı kları m tamamı yla gerç ektir bundan 3 ay ö nce ben murat ve oğ ulcan bira iç iyorduk aklı ma ece geldi bnm Sincan Escort eski sewgilimdi aradı ğ ı mda bende iç iyorum isterseniz bana gelin birlikte iç elim dedi bizde tamam dedik biz biraları aldı k ve ecelere gittik bu baya sarhoş tu Etlik Escort gittiğ imizde saten bunu bira vuruyordu biz 2 tane daha iç irdik iyice uç muş tu bu ş iş e ç evirmece oynamaya baş ladı k orda baya samimeyeti kurduk artı k olayı n enreye gitceğ i belliydi ben eceye gel biz senin

Bir cevap yazın